Un pas més enllà

Què és un aprenentatge-servei? Ja portem 10 cursos duent a terme aquests aprenentatge-servei #APS amb l’alumnat d’Atenció Persones Situació Dependència.