Oferta inicial de places 2022-2023

Publicació de l’oferta inicial de places a 19/04/2022 de Batxillerat i cicles de Grau Mitjà

Batxillerat – 2022-2023
Publicació de l’oferta inicial de places a 19/04/2022 (Cal consultar l’oferta final per veure si hi ha canvis – veure data de publicació al calendari)

CFGM – 2022-2023 Procés per a l’alumnat de continuïtat
Publicació de l’oferta inicial de places a 19/04/2022 (Cal consultar l’oferta final per veure si hi ha canvis – veure data de publicació al calendari)

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris curs 2022-2023

Dijous 12 de maig de 2022 finalitza el termini de sol·licitud, encara que no sàpigues què estudiaràs o, fins i tot, encara que no sàpigues si estudiaràs o no. Posa els estudis que consideris més probables i cap al setembre podràs modificar-los, si cal.per a les beques per a ensenyament postobligatoris.

Beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2022-2023 cursen ensenyaments postobligatoris.

La novetat més important de la convocatòria és l’avançament dels terminis de sol·licitud i comunicació de les beques:

PERÍODE DE SOL·LICITUD : del 30 de març fins al 12 de maig de 2022


S’ha de sol·licitar la beca dins d’aquest termini, encara que no sàpigues què estudiaràs o, fins i tot, encara que no sàpigues si estudiaràs o no. Posa els estudis que consideris més probables i cap al setembre podràs modificar-los, si cal.

L’adreça web on cal que demaneu la sol·licitud via online és:
https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris

Preinscripció i matrícula BATXILLERAT

Informació, dades i documents per la la preinscripció i matrícula dels cicles formatius de grau superior pel curs 2022-2023.

Segons la RESOLUCIÓ EDU/464/2022 de 24 de febrer per a la preinscripció i matrícula d’alumnes per al curs 2022-2023 Publicada al DOGC núm.8615 del 28.02.2022 , aquests són els terminis de la preinscripció i matrícula pel curs 2022-2023.

HORARI SECRETARIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ: de 8.30 a 13.30 h i de 15.00 a 18.00 h. de dilluns a divendres (cal cita prèvia).

CODI DE CENTRE: 08035015

Enllaç PREINSCRIPCIÓ Batxillerat: https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?moda=1

Període de presentació de sol·licituds
(es pot presentar documentació fins al 27 d’abril)
Del 20 al 26 d’abril
Llistats de sol·licituds amb el barem provisional23 de maig
Presentació de reclamacionsDel 23 al 30 de maig
Llistats de sol·licituds amb el barem definitiu
(un cop resoltes les reclamacions)
3 de juny
Publicació alumnes admesos i llista d’espera22 de juny
Període de MATRÍCULA ordinària BATXILLERAT
Els alumnes preinscrits a 2n. Batxillerat i que estiguin pendents de l’avaluació de setembre, hauran de CONFIRMAR en aquest termini la reserva de la plaça assignada 
del 23 al 29 de juny
Període MATRÍCULA extraordinària BATXILLERAT
Per alumnes que aproven 1r. Batxillerat a la convocatòria extraordinària de setembre
Del 5 al  7 de setembre
IMPORTANT! La preinscripció a Batxeillerat curs 2022-2023 es fa NOMÉS DE FORMA TELEMÀTICA, no s’accepten sol·licituds presentades únicament en paper.

·

Documents de la preinscripció i matrícula de Batxillerat:

A més, si voleu conèixer el nostre projecte educatiu, us proposem participar en les Portes Obertes VIRTUALS o demanar una entrevista personalitzada (934 876 594), on us explicarem qui som i què fem, i no deixeu de fer una visita virtual 3D de les nostres instal·lacions!

Preinscripció i matrícula grau MITJÀ

Informació, dades i documents per la la preinscripció i matrícula dels cicles formatius de grau mitjà pel curs 2022-2023.

Segons la RESOLUCIÓ EDU/464/2022 de 24 de febrer per a la preinscripció i matrícula d’alumnes per al curs 2022-2023 Publicada al DOGC núm.8615 del 28.02.2022 , aquests són els terminis de la preinscripció i de la matrícula pel curs 2022-2023.

HORARI SECRETARIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ: de 8.30 a 13.30 h i de 15.00 a 18.00 h. de dilluns a divendres (cal cita prèvia).

CODI DE CENTRE: 08035015

Enllaç PREINSCRIPCIÓ cicles formatius Grau Mitjà:  https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9420-FP-grau-mitja?moda=1

FASE DE LA PREINSCRIPCIÓ: Primer període d’admissió CFG Mitjà

Alumnat de continuïtatResta d’alumnat
Període de presentació de sol·licitudsDel 20 al 26 d’abrilDel 17 al 23 de maig
Publicació de la llista d’admesos i exclosos provisional6 de maig
Període de reclamacions llistat admesos i exclososDel 6 al 12 de maig
Publicació de la llista d’admesos i exclosos definitiu16 de maig
Publicació de la llista amb la puntuació provisional9 de juny9 de juny
Presentació de reclamacions a la llista provisionalDel 9 al 16 de junyDel 9 al 16 de juny
Publicació de la llista amb la puntuació (un cop resoltes les reclamacions)22 de juny22 de juny
Publicació alumnes admesos i  llista d’espera8 de juliol15 de juliol
MATRÍCULA 
Els alumnes preinscrits amb plaça assignada
Del 11 al 15 de juliolDel 18 al 22 de juliol
IMPORTANT! La preinscripció a Cicles Formatius de Grau mitjà curs 2022-2023 es fa NOMÉS DE FORMA TELEMÀTICA, no s’accepten sol·licituds presentades únicament en paper.

·

FASE DE LA PREINSCRIPCIÓ: Segon període d’admissió CFG Mitjà

Només poden participar en aquest període les persones que van presentar la sol·licitud en qualsevol dels dos processos anteriors i no van obtenir plaça ni per assignació ni per gestió de llista d’espera.

Període de presentació de sol·licitudsDel 14 al 16 de setembre
Publicació de la llista d’admesos al centre21 de setembre
Matrícula del 2n període d’admissióA partir 21 de setembre
IMPORTANT! La preinscripció a Cicles Formatius de Grau mitjà curs 2022-2023 es fa NOMÉS DE FORMA TELEMÀTICA, no s’accepten sol·licituds presentades únicament en paper.

·

Documents de la preinscripció i matrícula de cicles formatius de Grau Mitjà:

A més, si voleu conèixer el nostre projecte educatiu, us proposem participar en les Portes Obertes VIRTUALS o demanar una entrevista personalitzada (934 876 594), on us explicarem qui som i què fem, i no deixeu de fer una visita virtual 3D de les nostres instal·lacions!

Preinscripció i matrícula grau SUPERIOR

Informació, dades i documents per la la preinscripció i matrícula dels cicles formatius de grau superior pel curs 2022-2023.

Segons la RESOLUCIÓ EDU/464/2022 de 24 de febrer per a la preinscripció i matrícula d’alumnes per al curs 2022-2023 Publicada al DOGC núm.8615 del 28.02.2022 , aquests són els terminis de la matrícula pel curs 2022-2023.

HORARI SECRETARIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ: de 8.30 a 13.30 h i de 15.00 a 18.00 h. de dilluns a divendres (cal cita prèvia).

Enllaç PREINSCRIPCIÓ cicles formatius Grau Superior:  https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici

FASE DE LA PREINSCRIPCIÓ: Primer període d’admissió CFG Superior

Període de presentació de sol·licituds(es pot presentar documentació fins al 1 de juny)del 25 al 31 de maig
Llistats de sol·licituds amb barem provisional23 de juny
Reclamacionsdel 23 al 29 de juny
Llistats de sol·licituds amb barem definitiu:
(un cop resoltes les reclamacions)
5 de juliol
Publicació alumnes admesos i  llista d’espera15 de juliol
Període MATRÍCULA Cicle Formatiu Grau Superior. Alumnes admesos a la preinscripciódel 18 al 22 de juliol 
IMPORTANT! La preinscripció a Cicles Formatius de Grau mitjà curs 2022-2023 es fa NOMÉS DE FORMA TELEMÀTICA, no s’accepten sol·licituds presentades únicament en paper.

·

FASE DE LA PREINSCRIPCIÓ: Segon període d’admissió CFG Superior

Només poden participar en aquest període les persones que van presentar la sol·licitud en qualsevol dels dos processos anteriors i no van obtenir plaça ni per assignació ni per gestió de llista d’espera.

Període de presentació de sol·licitudsDel 14 al 16 de setembre
Publicació de la llista d’admesos al centre21 de setembre
Matrícula del 2n període d’admissióA partir 21 de setembre
IMPORTANT! La preinscripció a Cicles Formatius de Grau mitjà curs 2022-2023 es fa NOMÉS DE FORMA TELEMÀTICA, no s’accepten sol·licituds presentades únicament en paper.

·

Documents de la preinscripció i matrícula de cicles formatius de Grau Superior:

A més, si voleu conèixer el nostre projecte educatiu, us proposem participar en les Portes Obertes VIRTUALS la setmana del 26 d’abril o demanar una entrevista personalitzada (934 876 594), on us explicarem qui som i què fem, i no deixeu de fer una visita virtual 3D de les nostres instal·lacions!

Informació PAU i PAP 2022

Proves PAU i PAP 2022.
Informacions. Dates.

INFORMACIÓ PAU 2022

Cada any hi ha dues convocatòries de la PAU: una ordinària (al mes de juny) i una extraordinària (al mes de setembre). A continuació trobareu el calendari dels tràmits i les dates de les proves de les PAU 2022. Alguns aspectes a tenir en compte són:

 1. Alumnes de BATXILLERAT:
  •  Fer prematrícula (febrer) i matrícula (maig)
 2. Alumnes de CFG Superior:
  • Fer matrícula (maig)
 3. Tots els tràmits es fan a través del portal accesnet en els terminis establerts:
 4. Hi ha estudis de grau que requereixen superar una prova d’aptitud personal (PAP). Per fer-la, cal formalitzar la preinscripció universitària i, després, la matrícula de la prova PAP a accesnet.

Els estudis de grau amb PAP són:

 • Educació infantil i primària de les universitats públiques i privades de Catalunya.
 • Ciències de l’activitat física i de l’esport (CAFE)
 • Cinema i mitjans audiovisuals de la UB
 • Traducció i interpretació d’anglès

Convocatòria ordinària: PAU JUNY 2022

TRÀMITTERMINI
Prematrícula a les proves
(només alumnes que cursen 2n. de batxillerat)
del 7 al 23 de febrer
Matrícula lliure
(resta d’alumnes)
del 2 al 12 de maig
Matrícula per alumnes de 2n de batxillerat i CFGSdel 16 al 31 de maig
Consulta tribunal i lloc d’examen10 de juny
PROVES (*)14, 15 i 16 de juny
Resultats de les proves29 de juny
(*) Tribunals ordinaris, Tribunal ordinari específic (Dislèxia, TDA, TDAH i altres trastorns de l’aprenentatge)

Convocatòria extraordinària: PAU – SETEMBRE 2022

TRÀMIT TERMINI
Matrícula a les proves (per a tots els alumnes)del 18 al 22 de juliol
Consulta tribunal i lloc d’examen2 de setembre
PROVES6, 7 i 8 de setembre
Resultats de les proves19 de setembre

INFORMACIÓ PAP 2022

Hi ha estudis de grau que requereixen superar una prova d’aptitud personal (PAP). Per fer-la, cal formalitzar la preinscripció universitària i, després, la matrícula de la prova PAP a Accesnet.

Els estudis de grau amb PAP són:

 • Educació infantil i primària de les universitats públiques i privades de Catalunya
 • Ciències de l’activitat física i de l’esport – UB, UPF, UdL i UVic – UCC
 • Màrqueting (docència en anglès) ESIC – URV
 • Cinematografia UB
 • Estudis d’Espanyol i Xinès – UAB
 • Traducció i interpretació d’anglès – UAB i UPF
 • Traducció i interpretació i Llengües Aplicades (simultaneïtat) – UPF
 • Pilot d’Aviació Comercial i Operacions Aèries – URV
 • Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment – UB

CALENDARI DE LES PAP 2022

Convocatòria ordinària: PAP 2022
TràmitTermini
Matrícula a les provesdel 7 al 15 de febrer
PROVA convocat`òria ordinària2 d’abril
Resultats de les provesPendent resolució
  
Convocatòria extraordinària: PAP 2022
Trámit
Matrícula a les provesdel 13 al 23 de juny
PROVA convocatòria extraordinària15 de juliol
Resultats de les provesPendent resolució

Més informació al web CANAL UNIVERSITATS GENCAT

Calendari escolar curs 2021-2022

Segons el que disposa l’Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 8423, de 2.6.2021)

Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 8423, de 2.6.2021)

 • Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i Prova d’accés: Presentació el dilluns 13 de de setembre 2021.
 • Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS): Presentació el dilluns 20 de setembre de 2021.

Vacances escolars curs 2021-2022:

 • Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022 (ambdós inclosos).
 • Setmana Santa: de l’11 al 18 d’abril de 2022 (ambdós inclosos).
 • Últim dia del curs 2021-2022 segons marca el Departament d’Ensenyament, serà el 22 de juny a 2022. A excepció:
  • 2n de batxillerat i 2n CFGS que el calendari s’adaptarà a les necessitats d’inscripció als estudis universitaris.
  • Prova d’accés a grau superior que el calendari s’adaptarà a la convocatòria d’examen.
  • 2n curs de CFGM o curs únic que el calendari s’adaptarà a la preinscripció dels CFGS
 • Dies festius de lliure elecció:
  • Dimarts 7 de desembre de 2021
  • Dilluns 28 de febrer de 2022
  • Divendres 18 de març de 2022

«L’educació no canvia el món: canvia les persones que canviaran el món”. (Paulo Freire)

Algunes persones miren el món i diuen: Per què? Altres miren el món i diuen: Per què no? (George Bernard Shaw)

“Sovint oblidem la sort que tenim d’anar a l’escola” (Carles Capdevila)

Llibres de text 2021-2022

Els llibres es recolliran a les instal·lacions de l’escola.
Dies: 14 i 21 de setembre // Horari: 10-13h i 15-18h

ADQUISICIÓ DE LLIBRES CURS 2021-2022

Seguint amb l’experiència dels cursos anteriors, per a facilitar la compra de llibres de text a les famílies que així ho desitgin, l’adquisició pot realitzar-se mitjançant la distribuïdora CAMPUS a les instal·lacions del mateix centre. Per a poder fer ús d’aquest servei i per gaudir d’un 5% de descompte (màxim permès per la llei del llibre), caldrà com a condició indispensable: fer la reserva i recollir els llibres en les dates corresponents.

Com fer la reserva dels llibres (pdf):  CIRCULAR LLIBRES _2021-2022

QUAN I COM ES RECULLEN LES RESERVES:

 • Els llibres es recolliran a les instal·lacions de l’escola.
 • Dies:    14  i  21  de setembre               
 • Horari: de 10:00 a 13:00 i de  15:00 a 18:00 hores.

NOTA:  EN EL CAS QUE NO PUGUIN TRAMITAR LA COMANDA PER INTERNET, PODEN POSAR-SE EN CONTACTE AMB CAMPUS AL TELÉFON 93.490.38.87,  O AL CORREU contacto@llibreriacampus.com  (de 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 19:30h), DE DILLUNS A DIVENDRES.

Tramitació títols 2020-2021

Les dates per a poder formalitzar els títols són del 21 de juny al 6 de juliol ambdós inclosos.

Les dates per a poder formalitzar els títols són del 21 de juny al 6 de juliol ambdós inclosos.


Cal sol·licitar el títol per mitjans telemàtics.

Passos previs:

 • Còpia de l’expedient acadèmic
 • Còpia del DNI o NIE (vigent)
 • Còpia del carnet de família nombrosa, monoparental o discapacitat per aquells que poden gaudir de la reducció de pagament de les taxes

Tots aquests documents han d’estar vigents.

 • El centre, un cop comprovat que l’alumne reuneix els requisits acadèmics necessaris, li farà arribar un resguard de sol.licitud de títol per correu electrònic per tal que pugui satisfer l’import de la taxa que cobra el Departament d’Educació per a la tramitació de títols. El pagament es fa través del caixer automàtic mitjançant targeta bancaria.

Taxes que cobra el Departament:

 • Títol de batxillerat 66,90
 • Títol de tècnic/a 66,90
 • Títol de tècnic/a superior 74,95

El resguard de sol·licitud té una data límit de pagament, un cop passi aquesta data, si no s’ha pagat, cal tornar a generar un nou imprès.

 • Un cop fet el pagament cal trucar al centre per demanar cita prèvia i el dia assignat ha de portar el resguard de sol.licitud juntament amb el comprovant de pagament per tal que a secretaria es faci la validació del títol.

Aquest últim pas s’haurà de fer presencialment a la secretaria del centre durant els dies 21 de juny a 6 de juliol en horari de matí.

Si no porteu aquests documents a secretaria, el pagament no tindrà cap valor donat que no es podrà fer l’enviament al Registre de Títols del Departament d’Educació. 

D’acord amb l’article 2.5 de l’ORDRE EDC/216/2005, de 4 de maig, per la qual es desenvolupa el procediment d’expedició dels títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya, l’imprès de resguard, degudament signat i segellat per la persona responsable de la Secretaria del centre, té tots els efectes del títol respectiu, mentre aquest no s’expedeixi materialment.

Article 2.5 de l’ORDRE EDC/216/2005, de 4 de maig,

INFORMACIÓ IMPORTANT A TENIR EN COMPTE:

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement una sola persona).
 • Us recordem que és obligatori portar mascareta i aconsellem també portar guants.
 • NO han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas poden autoritzar per escrit a una altra persona per a portar la sol·licitud i documentació.