#SócJoveiActuo

Un treball per projectes per potenciar la veu del nostre jovent, i que siguin els joves els que consciencïin a la ciutadania (sobretot als més joves) i promoguin els valors i principis necessaris, per garantir l’atenció i la seguretat de les persones en situació de dependència, ara (amb l’actual pandèmia) i en qualsevol situació que es produeixi.»