Projecte Mobilitat

El Centre López Vicuña ha sol·licitat la carta ECHE /Erasmus Charter for Higher Education-2014-2020 amb l’objectiu de poder participar en el programa ERASMUS + i així oferir beques a alguns dels nostres alumnes dels Cicles Formatius de Grau Superior. D’aquesta manera es podrà realitzar part del mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT)-Pràctiques en empreses de països de la UE.

Centre López Vicuña vol impulsar aquestes accions i seguir treballant en aquesta línia de mobilitat internacional i en un futur ampliar les oportunitats de mobilitat dels nostres alumnes.