Mobilitats en alumnat 2016-2017 (Erasmus+)

Durant aquest curs 2016-2017 s’han portat a terme 10 mobilitats d’alumnat a través del Programa Erasmus+, dirigits a cicles de grau mitjà (K102).

Aquests alumnes estan fent pràctiques en empreses de la Comunitat Europea