#La Barrera És?

«Entre tots podem aconseguir una ciutat molt més accessible per a totes les persones». (projecte multidisciplinar realitzat a Atenció Persones en Situació de Dependència).