Jo TCAI, Jo pacient

Aquest és el primer projecte de Cures Auxiliar Infermeria que mostra al TCAI com a un professional essencial i amb una visió del pacient integral.