Inspira’TR

La competència en la recerca i tractament de la informació es treballa al llarg de tot el batxillerat i es consolida amb la realització del Treball de Recerca, que consisteix en la investigació d’una qüestió d’interès.