Batxillerat: fitxa matrícula

Fitxa matrícula Batxillerat i publicació de les de les llistes d’assignació i d’espera de Batxillerat

Batxillerat 2020/2021

Publicació de les de les llistes d’assignació i llistes d’espera:

Calendari Batxillerat:

 • Presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 3 de juny
 • Llistats de sol·licituds barem provisional: 15 de juny
 • Reclamacions: del 16 al 18 de juny
 • Llistats de sol·licituds barem definitiu: 26 de juny
 • Publicació llista admesos i llista d’espera: 7 de juliol (veure llistat admesos) (llista d’espera)
 • Matrícula: Del 8 al 14 de juliol

L’horari d’atenció per a les persones que vinguin a la cita prèvia serà de 9.30 a 13.30 h de dilluns a divendres.

INFORMACIÓ IMPORTANT A TENIR EN COMPTE:

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement una sola persona).
 • Cal recordar que han de portar la documentació per a poder escanejar-la o fotocopiar.
 • Us recordem que és obligatori portar mascareta i aconsellem també portar guants.
 • NO han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas poden autoritzar per escrit a una altra persona per a portar la sol·licitud i documentació.
 • Si teniu dificultats per a realitzar la preinscripció, no us preocupeu, podeu contactar amb nosaltres per telèfon i us atendrem amb molt de gust.

Cicles Formatius Grau Superior: llista barem provisional

Publicació de llistes amb barem provisional de Grau Superior del 13 de juliol.

Cicles Formatius Grau Supeior (2020-2021)

Publicació de llistes amb barem provisional de Grau Superior.

Calendari Cicles Formatius Grau Superior CFGS:

 • Presentació de sol·licituds: Del 10 al 17 de juny
 • Llistats de sol·licituds barem provisional: 13 de juliol (veure llistat)
 • Reclamacions: Del 14 al 16 de juliol
 • Llistats de sol·licituds barem definitiu: 20 de juliol
 • Publicació llista admesos i llista d’espera: 30 de juliol
 • Matrícula: De l’1 al 7 de setembre

L’horari d’atenció per a les persones que vinguin a la cita prèvia serà de 9.30 a 13.30 h de dilluns a divendres.

INFORMACIÓ IMPORTANT A TENIR EN COMPTE:

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement una sola persona).
 • Cal recordar que han de portar la documentació per a poder escanejar-la o fotocopiar.
 • Us recordem que és obligatori portar mascareta i aconsellem també portar guants.
 • NO han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas poden autoritzar per escrit a una altra persona per a portar la sol·licitud i documentació.
 • Si teniu dificultats per a realitzar la preinscripció, no us preocupeu, podeu contactar amb nosaltres per telèfon i us atendrem amb molt de gust.

Tramitació títols 2019-2020

Degut a l’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19 hem hagut de modificar els tràmits ordinaris que realitzàvem a l’escola com la tramitació de títols.

Degut a l’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19 hem hagut de modificar els tràmits ordinaris que realitzàvem a l’escola en aquest període, i un d’aquests tràmits es refereix a la tramitació de títols.

A l’escola en aquests moments, només hi ha el personal necessari per a realitzar el procés de preinscripció que s’està fent per aquelles persones que tenen dificultats per fer-ho de forma telemàtica i que han demanat amb antelació cita prèvia.

És per això que pel que fa a la tramitació de títols, el sol·licitin només aquelles persones que de manera excepcional han de disposar d’aquesta acreditació per motius laborals.

En el cas d’alumnes que han de formalitzar preinscripcions o es presenten a LES PAU, els diferents Departaments consultaran la base de dades del Departament d’Educació, per la qual cosa no necessiten disposar del títol

Així doncs, només en casos excepcionalment necessaris, atendrem la sol·licitud de títols, i caldrà seguir el següent procediment:

L’alumne podrà sol·licitar el seu títol per mitjans telemàtics:

PAS_1A partir del dia 22 de juny es podrà descarregar el formulari de sol·licitud a la web del centre i emplenar-lo.
PAS 2Un cop emplenat el formulari de sol·licitud, heu d’enviar-lo al correu de secretaria (secretaria@lopezvicu.info), juntament amb la còpia del DNI o NIE, i si cal carnet de família nombrosa o monoparental o discapacitat per aquells que poden gaudir de la reducció de pagament de les taxes i còpia de l’expedient acadèmic.
PAS 3El centre, un cop comprovat que l’alumne reuneix els requisits acadèmics necessaris, li facilitarà un resguard de títol per correu electrònic per tal que pugui satisfer l’import de la taxa. El pagament es fa través del caixer automàtic mitjançant targeta bancaria.

TAXES:
Títol de batxillerat: 66,90
Títol de tècnic/a :      66,90
Títol de tècnic/a superior: 74,95

L’alumne haurà d’acreditar el pagament de la taxa al centre per tal que des de secretaria s’iniciï el tràmit administratiu de la seva expedició.

Un cop fet el pagament cal trucar al centre per demanar cita prèvia.
PAS 4Per tant, aquest últim pas s’haurà de fer presencialment a la secretaria del centre durant els dies 25 a 30 de juny en horari matí i havent demanat cita prèvia.

D’acord amb l’article 2.5 de l’ORDRE EDC/216/2005, de 4 de maig, per la qual es desenvolupa el procediment d’expedició dels títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya, l’imprès de resguard, degudament signat i segellat per la persona responsable de la Secretaria del centre, té tots els efectes del títol respectiu, mentre aquest no s’expedeixi materialment.

Article 2.5 de l’ORDRE EDC/216/2005, de 4 de maig,

INFORMACIÓ IMPORTANT A TENIR EN COMPTE:

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement una sola persona).
 • Us recordem que és obligatori portar mascareta i aconsellem també portar guants.
 • NO han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas poden autoritzar per escrit a una altra persona per a portar la sol·licitud i documentació.

Oferta vacants 2020-2021

Aquestes són les places de cada cicle que oferta el nostre centre, de primer i de segon curs.

Aquestes són les places de batxillerat i de cicles formatius que oferta el nostre centre, de primer i de segon curs.

BATXLOE 9999 – Batxillerat resta de modalitats – Diürn/Matí i tarda

Curs Oferta escolar Oferta Ord.NEE
135350
23500

·

·

·

·

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ – EnsenyamentcursrègimtorngrupsOferta
(Ord.)
(NEE)
CFPM 1601 – Cures auxiliars d’infermeria1diürnmatí1282
CFPM 1601 – Cures auxiliars d’infermeria1diürntarda1282
CFPM AG11 – Gestió administrativa (àmbit jurídic)1diürnmatí1282
CFPM AG11 – Gestió administrativa (àmbit jurídic)2diürn matí100
CFPM SA20 – Farmàcia i parafarmàcia1diürn matí1262
CFPM SA20 – Farmàcia i parafarmàcia2diürn matí112
CFPM SC10 – Atenció a persones en situació de dependència1diürn tarda1272
CFPM SC10 – Atenció a persones en situació de dependència2diürn tarda111

·

·

·

·

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR -Ensenyament CFGScursrègimtorngrupsOferta
(Ord.)
(NEE)
CFPS CMB0 – Comerç internacional1diürntarda1272
CFPS CMB0 – Comerç internacional2diürntarda190
CFPS CMD0 – Màrqueting i publicitat1diürnmatí1272
CFPS CMD0 – Màrqueting i publicitat2diürn matí120
CFPS SAH0 – Higiene bucodental1diürn matí1282
CFPS SAH0 – Higiene bucodental 1diürn tarda1282
CFPS SAH0 – Higiene bucodental 2diürn matí130
CFPS SAH0 – Higiene bucodental 2diürn tarda100
CFPS SCB0 – Educació infantil1 diürnmatí1282
CFPS SCB0 – Educació infantil2diürnmatí140

Orientacions del Departament d’Ensenyament

Aquí podeu consultar les orientacions que el Departament d’Ensenyament ha publicat davant la prolongació del període de confinament.

El Departament d’Educació encara no ha publicat les noves DATES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ PEL CURS 2020-2021.

Aquí podeu consultar les orientacions que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha publicat davant la prolongació del període de confinament per la Covid19.

Recull d’ordres, instruccions, mesures, orientacions i recursos durant la COVID-19

BATXILLERAT:

Criteris per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels alumnes en els centres on s’imparteixen els ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació d’adults, davant la prolongació del període de confinament pel Covid19.

CICLES FORMATIUS:

Criteris per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació en els centres on s’imparteixen els ensenyaments de formació professional, ensenyaments de règim especial i ensenyaments artístics superiors davant la prolongació del període de confinament pel Covid19.

ESTADA A L’EMPRESA: FCT i FP DUAL

Resolució de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especialreferida a l’alumnat dels ensenyaments professionalitzadors que no puguin realitzar el total d’hores d’estada a l’empresa per causa preventiva relacionada amb el COVID19 durant el curs escolar 2019-2020

Inici classes i calendari escolar curs 2019-2020

Segons el que disposa, EDU/56/2019, de 26 de març per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2019-2020:

Segons el que disposa, EDU/56/2019, de 26 de març per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2019-2020:

Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM), Prova d’accés i CPIS (Curs d’Accés a grau superior )

Dijous 12 de setembre: presentació del curs a les 10h pels cursos de matí i a les 16h pels cursos de tarda.

Divendres 13 de setembre inici de les classes.

Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) :

Dimarts 17 de setembre: presentació del curs a les 10h pels cursos de matí i a les 16h pels cursos de tarda.

Dimecres 18 de setembre inici de les classes.

Vacances escolars escolars 2019-2020:

 • Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (ambdós inclosos).
 • Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos).
 • Últim dia del curs 2019-2020 segons marca el Departament d’Ensenyament: divendres, 19 de juny de 2020.
 • Dies festius de lliure elecció:
  • Dijous 31 d’octubre de 2019
  • Dilluns 24 de febrer de 2020
  • Dilluns 23 de març de 2020

«L’educació no canvia el món: canvia les persones que canviaran el món”. (Paulo Freire)

Algunes persones miren el món i diuen: Per què? Altres miren el món i diuen: Per què no? (George Bernard Shaw)

“Sovint oblidem la sort que tenim d’anar a l’escola” (Carles Capdevila)