Calendari escolar curs 2021-2022

Segons el que disposa l’Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 8423, de 2.6.2021)

Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 8423, de 2.6.2021)

 • Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i Prova d’accés: Presentació el dilluns 13 de de setembre 2021.
 • Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS): Presentació el dilluns 20 de setembre de 2021.

Vacances escolars curs 2021-2022:

 • Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022 (ambdós inclosos).
 • Setmana Santa: de l’11 al 18 d’abril de 2022 (ambdós inclosos).
 • Últim dia del curs 2021-2022 segons marca el Departament d’Ensenyament, serà el 22 de juny a 2022. A excepció:
  • 2n de batxillerat i 2n CFGS que el calendari s’adaptarà a les necessitats d’inscripció als estudis universitaris.
  • Prova d’accés a grau superior que el calendari s’adaptarà a la convocatòria d’examen.
  • 2n curs de CFGM o curs únic que el calendari s’adaptarà a la preinscripció dels CFGS
 • Dies festius de lliure elecció:
  • Dimarts 7 de desembre de 2021
  • Dilluns 28 de febrer de 2022
  • Divendres 18 de març de 2022

«L’educació no canvia el món: canvia les persones que canviaran el món”. (Paulo Freire)

Algunes persones miren el món i diuen: Per què? Altres miren el món i diuen: Per què no? (George Bernard Shaw)

“Sovint oblidem la sort que tenim d’anar a l’escola” (Carles Capdevila)

Llibres de text 2021-2022

Els llibres es recolliran a les instal·lacions de l’escola.
Dies: 14 i 21 de setembre // Horari: 10-13h i 15-18h

ADQUISICIÓ DE LLIBRES CURS 2021-2022

Seguint amb l’experiència dels cursos anteriors, per a facilitar la compra de llibres de text a les famílies que així ho desitgin, l’adquisició pot realitzar-se mitjançant la distribuïdora CAMPUS a les instal·lacions del mateix centre. Per a poder fer ús d’aquest servei i per gaudir d’un 5% de descompte (màxim permès per la llei del llibre), caldrà com a condició indispensable: fer la reserva i recollir els llibres en les dates corresponents.

Com fer la reserva dels llibres (pdf):  CIRCULAR LLIBRES _2021-2022

QUAN I COM ES RECULLEN LES RESERVES:

 • Els llibres es recolliran a les instal·lacions de l’escola.
 • Dies:    14  i  21  de setembre               
 • Horari: de 10:00 a 13:00 i de  15:00 a 18:00 hores.

NOTA:  EN EL CAS QUE NO PUGUIN TRAMITAR LA COMANDA PER INTERNET, PODEN POSAR-SE EN CONTACTE AMB CAMPUS AL TELÉFON 93.490.38.87,  O AL CORREU contacto@llibreriacampus.com  (de 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 19:30h), DE DILLUNS A DIVENDRES.

Tramitació títols 2020-2021

Les dates per a poder formalitzar els títols són del 21 de juny al 6 de juliol ambdós inclosos.

Les dates per a poder formalitzar els títols són del 21 de juny al 6 de juliol ambdós inclosos.


Cal sol·licitar el títol per mitjans telemàtics.

Passos previs:

 • Còpia de l’expedient acadèmic
 • Còpia del DNI o NIE (vigent)
 • Còpia del carnet de família nombrosa, monoparental o discapacitat per aquells que poden gaudir de la reducció de pagament de les taxes

Tots aquests documents han d’estar vigents.

 • El centre, un cop comprovat que l’alumne reuneix els requisits acadèmics necessaris, li farà arribar un resguard de sol.licitud de títol per correu electrònic per tal que pugui satisfer l’import de la taxa que cobra el Departament d’Educació per a la tramitació de títols. El pagament es fa través del caixer automàtic mitjançant targeta bancaria.

Taxes que cobra el Departament:

 • Títol de batxillerat 66,90
 • Títol de tècnic/a 66,90
 • Títol de tècnic/a superior 74,95

El resguard de sol·licitud té una data límit de pagament, un cop passi aquesta data, si no s’ha pagat, cal tornar a generar un nou imprès.

 • Un cop fet el pagament cal trucar al centre per demanar cita prèvia i el dia assignat ha de portar el resguard de sol.licitud juntament amb el comprovant de pagament per tal que a secretaria es faci la validació del títol.

Aquest últim pas s’haurà de fer presencialment a la secretaria del centre durant els dies 21 de juny a 6 de juliol en horari de matí.

Si no porteu aquests documents a secretaria, el pagament no tindrà cap valor donat que no es podrà fer l’enviament al Registre de Títols del Departament d’Educació. 

D’acord amb l’article 2.5 de l’ORDRE EDC/216/2005, de 4 de maig, per la qual es desenvolupa el procediment d’expedició dels títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya, l’imprès de resguard, degudament signat i segellat per la persona responsable de la Secretaria del centre, té tots els efectes del títol respectiu, mentre aquest no s’expedeixi materialment.

Article 2.5 de l’ORDRE EDC/216/2005, de 4 de maig,

INFORMACIÓ IMPORTANT A TENIR EN COMPTE:

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement una sola persona).
 • Us recordem que és obligatori portar mascareta i aconsellem també portar guants.
 • NO han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas poden autoritzar per escrit a una altra persona per a portar la sol·licitud i documentació.

Preinscripció i Matrícula Grau Superior 2021-2022

Tota la informació de la preinscripció i de la matrícula del cicle formatiu de GRAU SUPERIOR curs 2021-2022.

Segons la RESOLUCIÓ EDU/596/2021 de 2 de març per a la preinscripció i matrícula d’alumnes per al curs 2021-2022. Publicada al DOGC núm. 8357 del 5.3.2021, aquests són els terminis de la matrícula pel curs 2021-2022:

 • HORARIS SECRETARIA PREINSCRIPCIÓ:
 • de 9:00 a 13:00h i de 15:30h a 17h30 de dilluns a divendres.

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 16/07/2021

Cicles Formatius de Grau Superior:

Període de presentació de sol·licituds (es pot presentar documentació fins al 1 de juny)del 25 al 31 de maig
Llistats de sol·licituds amb barem provisional23 de juny
ReclamacionsDel 23 al 30 de juny
Llistats de sol·licituds amb barem definitiu: (un cop resoltes les reclamacions)5 de juliol
Publicació alumnes admesos i  llista d’espera16 de juliol
Període MATRÍCULA Cicle Formatiu Grau Superior Alumnes admesos a la preinscripciódel 19 al 23 de juliol
Segona fase d’admissió CFG Superior·
Poden participar en aquesta fase només les persones que van presentar sol·licitud de preinscripció i no van obtenir plaça.·
Període de presentació de sol·licituds De l’1 al 3 de setembre
Publicació al centre de les persones admeses6 de setembre
Matrícula de la 2a fase d’admissió6 i 7 de setembre

·

Documents de la preinscripció i matrícula de cicles formatius de Grau Superior

·

CFGS Màrqueting i Publicitat_Centre López Vicuña_web

Preinscripció i Matrícula Batxillerat 2021-2022

Tota la informació de la preinscripció i de la matrícula de Batxillerat curs 2021-2022.

Segons la RESOLUCIÓ EDU/596/2021 de 2 de març per a la preinscripció i matrícula d’alumnes per al curs 2021-2022. Publicada al DOGC núm. 8357 del 5.3.2021, aquests són els terminis de la matrícula pel curs 2021-2022:

 • HORARIS SECRETARIA PREINSCRIPCIÓ:
 • de 9:00 a 13:00h i de 15:30h a 17h30 de dilluns a divendres.

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 09/07/2021

Període de presentació de sol·licituds
(es pot presentar documentació fins al 18 de maig)
De l’11 al 17 de maig
Llistats de sol·licituds amb el barem provisional8 de juny
Presentació de reclamacionsDel 9 al 15 de juny
Llistats de sol·licituds amb el barem definitiu
(un cop resoltes les reclamacions)
18 de juny
Publicació alumnes admesos i llista d’espera9 de juliol
Període de MATRÍCULA ordinària BATXILLERAT (1) del 12 al 16 de juliol
Període MATRÍCULA extraordinària BATXILLERAT (2) del 7 al 10 de setembre
(1) Els alumnes preinscrits a 2n. Batxillerat i que estiguin pendents de l’avaluació de setembre, hauran de CONFIRMAR en aquest termini la reserva de la plaça assignada. (2) Per alumnes que aproven 1r. Batxillerat a la convocatòria extraordinària de setembre

·

Documentació de la preinscripció i matrícula de Batxillerat

·

Preinscripció i Matrícula Grau Mitjà 2021-2022

Tota la informació de la preinscripció i de la matrícula del cicle formatiu de GRAU MITJÀ curs 2021-2022.

Segons la RESOLUCIÓ EDU/596/2021 de 2 de març per a la preinscripció i matrícula d’alumnes per al curs 2021-2022. Publicada al DOGC núm. 8357 del 5.3.2021, aquests són els terminis de la matrícula pel curs 2021-2022:

 • HORARIS SECRETARIA PREINSCRIPCIÓ:
 • de 9:00 a 13:00h i de 15:30h a 17h30 de dilluns a divendres.

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 09/07/2021

·

Període de presentació de sol·licituds
(es pot presentar documentació fins al 18 de maig)
De l’11 al 17 de maig
Llistats de sol·licituds amb barem provisional8 de juny
ReclamacionsDel 9 al 15 de juny
Llistats de sol·licituds amb barem definitiu:
(un cop resoltes les reclamacions)
18 de juny
Publicació alumnes admesos i  llista d’espera9 de juliol
1r període MATRÍCULA ordinària CFG Mitjà
Els alumnes preinscrits amb plaça assignada
Del 12 al 16 de juliol
Segona fase d’admissió CFG Mitjà
Poden participar en aquesta fase només les persones que van presentar sol·licitud de preinscripció i no van obtenir plaça.
Període de presentació de sol·licituds De l’1 al 3 de setembre
Publicació al centre de persones admeses6 de setembre
Matrícula de la 2a fase d’admissió6 i 7 de setembre

·

Documentació de la preinscripció i matrícula de cicles formatius de Grau Mitjà

·

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris curs 2021-2022

Dilluns 16 de novembre de 2020 finalitza el termini de recollida de documents.

Beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2021-2022 cursen ensenyaments postobligatoris. 

En el següent document podeu veure les instruccions,

Convalidacions

Instruccions convalidacions curs 2020-2021 (Data límit 13-octubre)

 1. Recollir el full de sol·licitud que us donarà el vostre tutor.
 2. Omplir les dades i signar-lo
  • El curs que esteu realitzant aquest any.
  • El cicle formatiu que heu finalitzat.
  • Mòduls i/o unitats formatives que voleu convalidar
  • En el cas d’alumnes de 2n. curs que ja ho vàreu demanar l’any
   anterior, confirmar si voleu mantenir la convalidació o
   renuncieu.
 3. Adjuntar fotocópia de la certificació acadèmica al·legada
  • Resguard del títol.
  • Expedient acadèmic
 4. Lliurar la sol·licitud al vostre tutor

DARRER DIA DE RECOLLIDA DE SOL.LICITUDS: 13 D’OCTUBRE DE 2020