Entre tots, fem escola

Quants m2 ha de tenir l’aula de caminants? Quants infants podem tenir en una aula de lactants? És obligatori que hi hagi una cuina? I un pati exterior?