Eintrade per aprendre fent

Eintrade és un software per a la gestió logística i documental del Comerç Internacional. Simulacions que ajudaran a incorparar-se al món laboral a l’alumnat.