Preinscripció i matrícula BATXILLERAT 22-23

Publicació de les llistes d’alumnes assignats, alumnes preinscrits i d’alumnes en llista d’espera a 22/06/2022.

Publicació de la llista d’alumnes a 22/06/2022:

 • Llista d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 22/06/2022 (veure llistat)
 • Llista d’alumnes preinscrits al centre 22/06/2022 (veure llistat)
 • Llista d’espera del centre a 22/06/2022 (veure llistat)

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a 09/06/2022 (veure llistat)

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 23/05/2022:

Enllaç Batxillerat: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/preinscriute/seguiment-sollicitud/llista-sollicituds-puntuacio/

Segons la RESOLUCIÓ EDU/464/2022 de 24 de febrer per a la preinscripció i matrícula d’alumnes per al curs 2022-2023 Publicada al DOGC núm.8615 del 28.02.2022 , aquests són els terminis de la preinscripció i matrícula pel curs 2022-2023.

Període de presentació de sol·licituds
(es pot presentar documentació fins al 27 d’abril)
Del 20 al 26 d’abril
Llistats de sol·licituds amb el barem provisional23 de maig
Presentació de reclamacionsDel 23 al 30 de maig
Llistats de sol·licituds amb el barem definitiu
(un cop resoltes les reclamacions)
3 de juny
Publicació alumnes admesos i llista d’espera22 de juny
Període de MATRÍCULA ordinària BATXILLERAT
Els alumnes preinscrits a 2n. Batxillerat i que estiguin pendents de l’avaluació de setembre, hauran de CONFIRMAR en aquest termini la reserva de la plaça assignada 
del 23 al 29 de juny
Període MATRÍCULA extraordinària BATXILLERAT
Per alumnes que aproven 1r. Batxillerat a la convocatòria extraordinària de setembre
Del 5 al  7 de setembre

Preinscripció i matrícula grau MITJÀ 22-23

Oferta PROVISIONAL de places vacants pel setembre.

SEGONA FASE ADMISSIÓ: OFERTA PROVISIONAL DE PLACES VACANTS (*)

 TornVacants
CFGM Atenció persones situació dependènciaTarda10
CFGM Cures Auxiliars InfermeriaMatí0
CFGM Cures Auxiliars InfermeriaTarda6
CFGM Farmàcia i ParafarmàciaMatí0
CFGM Gestió Administrativa àmbit jurídicMatí0

CALENDARI SEGON PERÍODE D’ADMISSIÓ segons dictamina el Departament d’Educació

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants:
  • 13 de setembre de 2022.
 • Presentació de sol·licituds per a la segona fase d’admissió de participants en el procés de preinscripció:
  • del 14 al 16 de setembre de 2022.
 • Publicació de la llista d’admesos al centre:
  • 21 de setembre de 2022.

Els alumnes que podeu participar en aquesta segona fase d’admissió sou aquells que vau participar i no vau obtenir plaça ni per assignació ni per la gestió de llista d’espera. Si compliu aquests requisits rebreu un correu electrònic amb un enllaç.

*Aquesta normativa queda supeditada a qualsevol indicació que notifiqui el Departament d’Educació. Si hi ha algun canvi ho informarem a la pàgina web del centre.


LLISTA D’ESPERA I PROCÉS D’ADJUDICACIÓ DE PLACES VACANTS A:

Segons els que determina el Departament d’Educació, la llista d’espera es genera seguint la llista de la preinscripció. Les baixes s’omplen respectant per a cada estudi l’ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació definitiva.

El pròxim 25 de juliol, es farà un ACTE PÚBLIC on convocarem  a un nombre de persones determinat en funció del seu lloc a la llista d’espera. Aquestes persones seran convocades a través del telèfon, whatsApp i en última instància via correu electrònic amb les dades de contacte que heu facilitat en el formulari de preinscripció.

IMPORTANT:

Les persones convocades podran anar personalment a l’acte públic o designar representant degudament autoritzat per tal que actuï en el seu nom i representació.

La NO ASSISTÈNCIA a l’acte de les persones convocades, representa la pèrdua al dret d’obtenció d’una plaça.

Les persones que acceptin la plaça rebran les indicacions per a formalitzar la matrícula.

Grups convocats:

Cicles Formatius Grau Mitjà – Procés resta d’alumnat

 • CFGM Cures Auxiliars Infermeria – torn matí
 • CFGM Cures Auxiliars Infermeria – torn tarda
 • CFGM Gestió Administrativa àmbit jurídic

Cicles Formatius Grau Superior

 • CFGS Higiene bucodental – torn matí
 • CFGS Educació Infantil

CFGM – 2022-2023: Alumnes assignats al centre a 15/07/2022

 • Procés per a l’alumnat de continuïtat: Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 08/07/2022 (veure llistat)
 • Procés per a la resta de l’alumnat: Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a 15/07/2022 (veure llistat)

L’ALUMNAT ASSIGNAT AL CENTRE REBRÀ UN EMAIL AMB EL FORMULARI DE MATRÍCULA, QUE CALDRÀ OMPLIR, I LES INSTRUCCIONS A SEGUIR. (descarregar les instruccions CFGM)


CFGM – 2022-2023: llista d’espera

 • Procés per a la resta de l’alumnat Publicació de la llista d’espera del centre a 15/07/2022 (veure llistat)

CFGM – 2022-2023: Publicació de la llistats a 28/06/2022

 • Procés per a l’alumnat de continuïtat: Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a 28/06/2022 (veure llistat)
 • Procés per a la resta de l’alumnat: Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a 28/06/2022. (veure llistat)

CFGM – 2022-2023: Publicació de llistats a 22/06/2022

 • Procés per a l’alumnat de continuïtat: Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 22/06/2022 (veure llistat)
 • Procés per a la resta de l’alumnat: Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 22/06/2022 (veure llistat)

CFGM – 2022-2023 Publicació de llistats a 09/06/2022

 • Procés per a l’alumnat de continuïtat: Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 09/06/2022 (veure llistat)
 • Procés per a la resta de l’alumnat: Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 09/06/2022 (veure llistat)

​Pel que fa a les reclamacions , si l’alumne l’hagués de presentar, es pot tramitar des de la mateixa consulta de resultats telemàtica, on hi ha un enllaç a un model de reclamacions «pdf» i un  enllaç per adjuntar la reclamació i la documentació que correspongui

Pots consultar l’estat de la teva sol.licitud a través del següent enllaç:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/preinscriute/seguiment-sollicitud/llista-provisional-sollicituds-amb-continuitat/

En el moment de consultar la teva sol.licitud has de tenir a mà:

 • Document identificador (tipus de document —DNI, NIE, NIF o passaport— i número) de la persona que fa el tràmit de preinscripció.
 • Codi sol·licitud: codi amb xifres i lletres que identifica la sol·licitud de preinscripció, un cop aquesta s’ha tramitat, i que s’especifica en el resguard de la preinscripció.

Segons la RESOLUCIÓ EDU/464/2022 de 24 de febrer per a la preinscripció i matrícula d’alumnes per al curs 2022-2023 Publicada al DOGC núm.8615 del 28.02.2022 , aquests són els terminis de la preinscripció i de la matrícula pel curs 2022-2023.

HORARI SECRETARIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ: de 8.30 a 13.30 h i de 15.00 a 18.00 h. de dilluns a divendres (cal cita prèvia).

CODI DE CENTRE: 08035015

Enllaç PREINSCRIPCIÓ cicles formatius Grau Mitjà:  https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9420-FP-grau-mitja?moda=1

FASE DE LA PREINSCRIPCIÓ: Primer període d’admissió CFG Mitjà

Alumnat de continuïtatResta d’alumnat
Període de presentació de sol·licitudsDel 20 al 26 d’abrilDel 17 al 23 de maig
Publicació de la llista d’admesos i exclosos provisional6 de maig
Període de reclamacions llistat admesos i exclososDel 6 al 12 de maig
Publicació de la llista d’admesos i exclosos definitiu16 de maig
Publicació de la llista amb la puntuació provisional9 de juny9 de juny
Presentació de reclamacions a la llista provisionalDel 9 al 16 de junyDel 9 al 16 de juny
Publicació de la llista amb la puntuació (un cop resoltes les reclamacions)22 de juny22 de juny
Publicació alumnes admesos i  llista d’espera8 de juliol15 de juliol
MATRÍCULA 
Els alumnes preinscrits amb plaça assignada
Del 11 al 15 de juliolDel 18 al 22 de juliol
IMPORTANT! La preinscripció a Cicles Formatius de Grau mitjà curs 2022-2023 es fa NOMÉS DE FORMA TELEMÀTICA, no s’accepten sol·licituds presentades únicament en paper.

·

FASE DE LA PREINSCRIPCIÓ: Segon període d’admissió CFG Mitjà

Només poden participar en aquest període les persones que van presentar la sol·licitud en qualsevol dels dos processos anteriors i no van obtenir plaça ni per assignació ni per gestió de llista d’espera.

Període de presentació de sol·licitudsDel 14 al 16 de setembre
Publicació de la llista d’admesos al centre21 de setembre
Matrícula del 2n període d’admissióA partir 21 de setembre
IMPORTANT! La preinscripció a Cicles Formatius de Grau mitjà curs 2022-2023 es fa NOMÉS DE FORMA TELEMÀTICA, no s’accepten sol·licituds presentades únicament en paper.

·

Documents de la preinscripció i matrícula de cicles formatius de Grau Mitjà:

A més, si voleu conèixer el nostre projecte educatiu, podeu demanar una entrevista personalitzada (934 876 594), on us explicarem qui som i què fem, i no deixeu de fer una visita virtual 3D de les nostres instal·lacions!

Preinscripció i matrícula grau SUPERIOR 22-23

Oferta PROVISIONAL de places vacants pel setembre.

SEGONA FASE ADMISSIÓ: OFERTA PROVISIONAL DE PLACES VACANTS (*)

 TornVacants
CFGS Comerç InternacionalTarda9
CFGS Educació InfantilMatí0
CFGS Higiene BucodentalMatí0
CFGS Higiene BucodentalTarda4
CFGS Màrqueting i PublicitatMatí7

CALENDARI SEGON PERÍODE D’ADMISSIÓ segons dictamina el Departament d’Educació

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants:
  • 13 de setembre de 2022.
 • Presentació de sol·licituds per a la segona fase d’admissió de participants en el procés de preinscripció:
  • del 14 al 16 de setembre de 2022.
 • Publicació de la llista d’admesos al centre:
  • 21 de setembre de 2022.

Els alumnes que podeu participar en aquesta segona fase d’admissió sou aquells que vau participar i no vau obtenir plaça ni per assignació ni per la gestió de llista d’espera. Si compliu aquests requisits rebreu un correu electrònic amb un enllaç.

*Aquesta normativa queda supeditada a qualsevol indicació que notifiqui el Departament d’Educació. Si hi ha algun canvi ho informarem a la pàgina web del centre.


LLISTA D’ESPERA I PROCÉS D’ADJUDICACIÓ DE PLACES VACANTS A:

Segons els que determina el Departament d’Educació, la llista d’espera es genera seguint la llista de la preinscripció. Les baixes s’omplen respectant per a cada estudi l’ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació definitiva.

El pròxim 25 de juliol, es farà un ACTE PÚBLIC on convocarem  a un nombre de persones determinat en funció del seu lloc a la llista d’espera. Aquestes persones seran convocades a través del telèfon, whatsApp i en última instància via correu electrònic amb les dades de contacte que heu facilitat en el formulari de preinscripció.

IMPORTANT:

Les persones convocades podran anar personalment a l’acte públic o designar representant degudament autoritzat per tal que actuï en el seu nom i representació.

La NO ASSISTÈNCIA a l’acte de les persones convocades, representa la pèrdua al dret d’obtenció d’una plaça.

Les persones que acceptin la plaça rebran les indicacions per a formalitzar la matrícula.

Grups convocats:

 • CFGS Higiene bucodental – torn matí
 • CFGS Educació Infantil

2022-2023 Publicació de llistats a 15/07/2022

 • Publicació de la llista d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 15/07/2022 (veure llistat)
 • Publicació de la llista d’espera del centre a 15/07/2022 (veure llistat)

L’ALUMNAT ASSIGNAT AL CENTRE REBRÀ UN EMAIL AMB EL FORMULARI DE MATRÍCULA, QUE CALDRÀ OMPLIR, I LES INSTRUCCIONS A SEGUIR. (descarregar les instruccions CFGS)

2022-2023 Publicació de llistats a 07/07/2022

 • Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a 07/07/2022 (veure llistat)

2022-2023 Publicació de llistats a 05/07/2022

 • Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 05/07/2022 (veure llistat)

2022-2023 Publicació de llistats a 23/06/2022:

 • Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 23/06/2022 (veure llistat)

Segons la RESOLUCIÓ EDU/464/2022 de 24 de febrer per a la preinscripció i matrícula d’alumnes per al curs 2022-2023 Publicada al DOGC núm.8615 del 28.02.2022 , aquests són els terminis de la matrícula pel curs 2022-2023.

HORARI SECRETARIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ: de 8.30 a 13.30 h i de 15.00 a 18.00 h. de dilluns a divendres (cal cita prèvia).

Codi de Centre: 08035015

Enllaç PREINSCRIPCIÓ cicles formatius Grau Superior:  https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici

FASE DE LA PREINSCRIPCIÓ: Primer període d’admissió CFG Superior

Període de presentació de sol·licituds(es pot presentar documentació fins al 1 de juny)del 25 al 31 de maig
Llistats de sol·licituds amb barem provisional23 de juny
Reclamacionsdel 23 al 29 de juny
Llistats de sol·licituds amb barem definitiu:
(un cop resoltes les reclamacions)
5 de juliol
Publicació alumnes admesos i  llista d’espera15 de juliol
Període MATRÍCULA Cicle Formatiu Grau Superior. Alumnes admesos a la preinscripciódel 18 al 22 de juliol 
IMPORTANT! La preinscripció a Cicles Formatius de Grau mitjà curs 2022-2023 es fa NOMÉS DE FORMA TELEMÀTICA, no s’accepten sol·licituds presentades únicament en paper.

·

FASE DE LA PREINSCRIPCIÓ: Segon període d’admissió CFG Superior

Només poden participar en aquest període les persones que van presentar la sol·licitud en qualsevol dels dos processos anteriors i no van obtenir plaça ni per assignació ni per gestió de llista d’espera.

Període de presentació de sol·licitudsDel 14 al 16 de setembre
Publicació de la llista d’admesos al centre21 de setembre
Matrícula del 2n període d’admissióA partir 21 de setembre
IMPORTANT! La preinscripció a Cicles Formatius de Grau superior curs 2022-2023 es fa NOMÉS DE FORMA TELEMÀTICA, no s’accepten sol·licituds presentades únicament en paper.

·

Documents de la preinscripció i matrícula de cicles formatius de Grau Superior:

A més, si voleu conèixer el nostre projecte educatiu, us proposem participar en les Portes Obertes VIRTUALS la setmana del 26 d’abril o demanar una entrevista personalitzada (934 876 594), on us explicarem qui som i què fem, i no deixeu de fer una visita virtual 3D de les nostres instal·lacions!

Preinscripció i Matrícula 2022-2023

Tota la informació de la preinscripció del curs 2022-2023: Batxillerat, Cicles Grau Mitjà i Cicles Grau Superior.

Segons la RESOLUCIÓ EDU/464/2022 de 24 de febrer per a la preinscripció i matrícula d’alumnes per al curs 2022-2023 Publicada al DOGC núm.8615 del 28.02.2022 , aquests són els terminis de la preinscripció i matrícula curs 2022-2023.

NivellDates
Batxillerat (veure estudis)Del 20 al 26 d’abril
Cicles formatius de Grau Mitjà (veure estudis) 
Alumnat amb continuïtat d’escolarització (en general, cursa 4t ESO en l’actualitat)Del  20 al 26 d’abril
Resta d’alumnatDel 17 al 23 de maig
Cicles Formatius de Grau Superior (veure estudis)Del 25 al 31 de maig

Si teniu dubtes a l’hora de formalitzar la preinscripció podeu demanar cita perquè us ajudem a realitzar-la al telèfon: 934876594 

HORARI SECRETARIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ: de 8.30 h a 13.30 h i de 15.00 a 18.00 h. (cal cita prèvia)

OFERTA INICIAL DE PLACES: en aquest enllaç podeu consultar l’oferta de places del centre pel curs 2022-2023

A més, si voleu conèixer el nostre projecte educatiu, us proposem demanar una entrevista personalitzada (934 876 594), on us explicarem qui som i què fem, i no deixeu de fer una visita virtual 3D de les nostres instal·lacions!

Visita virtual 3D
Us presentem la visita virtual 3D del nostres centre, on fàcilment podreu visualitzar algunes de les aules i els tallers.

Oferta inicial de places 2022-2023

Publicació de l’oferta inicial de places a 24/05/2022 de cicles de Grau SUPERIOR.

CFGS – 2022-2023 – Cicles de formació professional de grau superior

Publicació de l’oferta definitiva de places a 15/07/2022

Batxillerat – 2022-2023

Publicació de l’oferta definitiva de places a 21/06/2022

CFGM – 2022-2023 Publicació de l’oferta definitiva de places a 06/07/2022

Tramitació títols 2021-2022

Les dates per a poder formalitzar els títols són del 27 de juny al 8 de juliol ambdós inclosos.

Les dates per a poder formalitzar els títols són del 27 de juny al 8 de juliol ambdós inclosos.


Cal sol·licitar el títol per mitjans telemàtics.

Passos previs:

 • Descarregar el formulari de sol·licitud i emplenar-lo.
 • Un cop emplenat, enviar-lo al correu de secretaria (secretaria@lopezvicu.info), juntament amb la següent documentació:
  • Còpia de l’expedient acadèmic
  • Còpia del DNI o NIE (vigent i ambdues cares)
  • Còpia del carnet de família nombrosa, monoparental o discapacitat per aquells que poden gaudir de la reducció de pagament de les taxes

Tots aquests documents han d’estar vigents. El centre, un cop comprovat que l’alumne reuneix els requisits acadèmics necessaris, li farà arribar un resguard de sol·licitud de títol per correu electrònic per tal que pugui satisfer l’import de la taxa que cobra el Departament d’Educació per a la tramitació de títols. El pagament es fa través del caixer automàtic mitjançant targeta bancaria.

Taxes que cobra el Departament:

 • 67,60€ Títol de batxillerat
 • 67,60€ Títol de tècnic/a   
 • 75,70€ Títol de tècnic/a superior                                

El resguard de sol·licitud té una data límit de pagament, un cop passi aquesta data, si no s’ha pagat, cal tornar a generar un nou imprès.

Un cop fet el pagament cal trucar al centre per demanar cita prèvia i el dia assignat ha de portar el resguard de sol·licitud juntament amb el comprovant de pagament per tal que a secretaria es faci la validació del títol.

Aquest últim pas s’haurà de fer presencialment a la secretaria del centre durant els dies 27 de juny a 8 de juliol en horari de matí.

Si no porteu aquests documents a secretaria, el pagament no tindrà cap valor donat que no es podrà fer l’enviament al Registre de Títols del Departament d’Educació.

D’acord amb l’article 2.5 de l’ORDRE EDC/216/2005, de 4 de maig, per la qual es desenvolupa el procediment d’expedició dels títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya, l’imprès de resguard, degudament signat i segellat per la persona responsable de la Secretaria del centre, té tots els efectes del títol respectiu, mentre aquest no s’expedeixi materialment.

Llibres de text 2022-2023

Els llibres es recolliran a les instal·lacions del centre.
Dies: 8 i 12 de setembre // Horari: 10-13h i 15-18h

ADQUISICIÓ DE LLIBRES CURS 2022-2023

Seguint amb l’experiència dels cursos anteriors, per a facilitar la compra de llibres de text a les famílies que així ho desitgin, l’adquisició pot realitzar-se mitjançant la distribuïdora CAMPUS a les instal·lacions del mateix centre. Per a poder fer ús d’aquest servei i per gaudir d’un 5% de descompte (màxim permès per la llei del llibre), caldrà com a condició indispensable: fer la reserva i recollir els llibres en les dates corresponents.

LLISTAT DE LIBRES 2022-2023 (descarregar llistat)

Com fer la reserva dels llibres (pdf):  CIRCULAR LLIBRES _2022-2023

QUAN I COM ES RECULLEN LES RESERVES:

 • Els llibres es recolliran a les instal·lacions de l’escola.
 • Dates:   el 8  i  el 12  de setembre               
 • Horari: de 10:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00 hores        

NOTA:  EN EL CAS QUE NO PUGUIN TRAMITAR LA COMANDA PER INTERNET, PODEN POSAR-SE EN CONTACTE AMB CAMPUS AL TELÉFON 93.490.38.87,  O AL CORREU contacto@llibreriacampus.com  (de 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 19:30h), DE DILLUNS A DIVENDRES.

Calendari escolar curs 2022-2023

ORDRE EDU/113/2022, de 3 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2022-2023 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

ORDRE EDU/113/2022, de 3 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2022-2023 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

El dia 7 de setembre de 2022 s’iniciarà el curs per als estudiants de:

 • Batxillerat,
 • Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i
 • Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

Vacances escolars curs 2022-2023:

 • Nadal: Del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023 (ambdós inclosos).
 • Setmana Santa: Del 3 al 10 d’abril de 2023 (ambdós inclosos).
 • Últim dia del curs 2021-2022 segons marca el Departament d’Ensenyament, serà el 20 de juny. A excepció:
  • 2n de batxillerat i 2n CFGS que el calendari s’adaptarà a les necessitats d’inscripció als estudis universitaris.
  • 2n curs de CFGM o curs únic que el calendari s’adaptarà a la preinscripció dels CFGS
 • Dies festius de lliure elecció:
  • Dilluns 31 d’octubre de 2022
  • Divendres 9 de desembre de 2023
  • Dilluns 20 de febrer de 2023
  • Divendres 17 de març de 2023
  • Divendres 26 de maig de 2023

«L’educació no canvia el món: canvia les persones que canviaran el món”. (Paulo Freire)

Algunes persones miren el món i diuen: Per què? Altres miren el món i diuen: Per què no? (George Bernard Shaw)

“Sovint oblidem la sort que tenim d’anar a l’escola” (Carles Capdevila)

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris curs 2022-2023

Dijous 12 de maig de 2022 finalitza el termini de sol·licitud, encara que no sàpigues què estudiaràs o, fins i tot, encara que no sàpigues si estudiaràs o no. Posa els estudis que consideris més probables i cap al setembre podràs modificar-los, si cal.per a les beques per a ensenyament postobligatoris.

Beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2022-2023 cursen ensenyaments postobligatoris.

La novetat més important de la convocatòria és l’avançament dels terminis de sol·licitud i comunicació de les beques:

PERÍODE DE SOL·LICITUD : del 30 de març fins al 12 de maig de 2022


S’ha de sol·licitar la beca dins d’aquest termini, encara que no sàpigues què estudiaràs o, fins i tot, encara que no sàpigues si estudiaràs o no. Posa els estudis que consideris més probables i cap al setembre podràs modificar-los, si cal.

L’adreça web on cal que demaneu la sol·licitud via online és:
https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris