Convocatòria Eramus + alumnat Grau Mitjà / VET

Ets alumne de cicles formatius de Grau Mitjà?
Vols fer pràctiques Erasmus?