Estrategia de marketing i comunicació a Capfoguer

Prendre decisions del marketing, de comunicació, distribució i de preus
de la marca CAPFOGUER és un projecte real dels alumnes del grau superior.