Preinscripció i Matrícula 2022-2023

Tota la informació de la preinscripció del curs 2022-2023: Batxillerat, Cicles Grau Mitjà i Cicles Grau Superior.

Les dates de la preinscripció i matrícula del curs 2022-2023 anunciades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (pendent publicació de la resolució gencat) són:

NivellDates
Batxillerat (veure estudis)Del 20 al 26 d’abril
Cicles formatius de Grau Mitjà (veure estudis) 
Alumnat amb continuïtat d’escolarització (en general, cursa 4t ESO en l’actualitat)Del  20 al 26 d’abril
Resta d’alumnatDel 17 al 23 de maig
Cicles Formatius de Grau Superior (veure estudis)Del 25 al 31 de maig

A més, si voleu conèixer el nostre projecte educatiu, us proposem participar en les Portes Obertes VIRTUALS, on us explicarem qui som i què fem, i no deixeu de fer una visita virtual 3D de les nostres instal·lacions!

Visita virtual 3D
Us presentem la visita virtual 3D del nostres centre, on fàcilment podreu visualitzar algunes de les aules i els tallers.

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris curs 2021-2022

Dijous 4 de novembre de 2021 finalitza el termini de recollida de documents (consulteu horaris de secretaria)

RECOLLIDA DOCUMENTACIÓ BEQUES CURS ACADÈMIC 2021-2022

DARRER DIA RECOLLIDA DOCUMENTACIÓ A SECRETARIA: 4 de novembre de 2021

Horari: De 10 a 12 h. matí i 15.30 a 16.30 h. tarda

Documentació que cal adjuntar:

 1. Documentació que hagi demanat la web del Ministeri en el moment de fer la sol.licitud per via telemàtica, el cas més habitual és: 
 2. Fotocòpies dels DNI o NIE de l’alumne/a i de tots els components del seu nucli familiar no validats en el moment de la tramitació de la sol·licitud per via telemàtica

Per l’alumnat de fora de Catalunya

 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa i/o monoparental
 • Fotocòpia de la resolució o certificat de reconeixement de la disminució de l’alumne/a sol·licitant o dels seus fills o germans amb la indicació del grau legalment qualificat.

L’alumnat en acollida, tutela o extutela

 • Còpia de la resolució d’acollida, tutela o extutela de la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i  l’Adolescència) o de l’ASJTET (Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats).
 • Certificació del lloc de residència durant el curs escolar (centre d’acollida, pis tutelat, residència, pis de lloguer, etc.).

Per l’alumnat independent

Es considera alumnat independent aquell que no conviu amb la unitat familiar dels pares ni ha format una nova unitat familiar per haver-se casat o viure en parella

 • Certificat històric de convivència a data 31 de desembre de 2019
 • Fotocòpia del contracte de Titularitat o lloguer del seu domicili habitual.

Per optar a l’ajut de residència

En el cas de l’alumnat que pertanyi a unitats familiars el lloc de residència de les quals estigui fora de Barcelona i que acrediti la necessitat de residir fora del domicili familiar durant tot el curs escolar, caldrà adjuntar també la següent documentació:

 • Certificat històric de convivència de la unitat familiar a 31 de desembre de 2019.
 • Fotocòpia del contracte de lloguer del lloc de residència a Barcelona durant el curs, si escau.

Calendari escolar curs 2021-2022

Segons el que disposa l’Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 8423, de 2.6.2021)

Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 8423, de 2.6.2021)

 • Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i Prova d’accés: Presentació el dilluns 13 de de setembre 2021.
 • Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS): Presentació el dilluns 20 de setembre de 2021.

Vacances escolars curs 2021-2022:

 • Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022 (ambdós inclosos).
 • Setmana Santa: de l’11 al 18 d’abril de 2022 (ambdós inclosos).
 • Últim dia del curs 2021-2022 segons marca el Departament d’Ensenyament, serà el 22 de juny a 2022. A excepció:
  • 2n de batxillerat i 2n CFGS que el calendari s’adaptarà a les necessitats d’inscripció als estudis universitaris.
  • Prova d’accés a grau superior que el calendari s’adaptarà a la convocatòria d’examen.
  • 2n curs de CFGM o curs únic que el calendari s’adaptarà a la preinscripció dels CFGS
 • Dies festius de lliure elecció:
  • Dimarts 7 de desembre de 2021
  • Dilluns 28 de febrer de 2022
  • Divendres 18 de març de 2022

«L’educació no canvia el món: canvia les persones que canviaran el món”. (Paulo Freire)

Algunes persones miren el món i diuen: Per què? Altres miren el món i diuen: Per què no? (George Bernard Shaw)

“Sovint oblidem la sort que tenim d’anar a l’escola” (Carles Capdevila)

Llibres de text 2021-2022

Els llibres es recolliran a les instal·lacions de l’escola.
Dies: 14 i 21 de setembre // Horari: 10-13h i 15-18h

ADQUISICIÓ DE LLIBRES CURS 2021-2022

Seguint amb l’experiència dels cursos anteriors, per a facilitar la compra de llibres de text a les famílies que així ho desitgin, l’adquisició pot realitzar-se mitjançant la distribuïdora CAMPUS a les instal·lacions del mateix centre. Per a poder fer ús d’aquest servei i per gaudir d’un 5% de descompte (màxim permès per la llei del llibre), caldrà com a condició indispensable: fer la reserva i recollir els llibres en les dates corresponents.

Com fer la reserva dels llibres (pdf):  CIRCULAR LLIBRES _2021-2022

QUAN I COM ES RECULLEN LES RESERVES:

 • Els llibres es recolliran a les instal·lacions de l’escola.
 • Dies:    14  i  21  de setembre               
 • Horari: de 10:00 a 13:00 i de  15:00 a 18:00 hores.

NOTA:  EN EL CAS QUE NO PUGUIN TRAMITAR LA COMANDA PER INTERNET, PODEN POSAR-SE EN CONTACTE AMB CAMPUS AL TELÉFON 93.490.38.87,  O AL CORREU contacto@llibreriacampus.com  (de 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 19:30h), DE DILLUNS A DIVENDRES.

Tramitació títols 2020-2021

Les dates per a poder formalitzar els títols són del 21 de juny al 6 de juliol ambdós inclosos.

Les dates per a poder formalitzar els títols són del 21 de juny al 6 de juliol ambdós inclosos.


Cal sol·licitar el títol per mitjans telemàtics.

Passos previs:

 • Còpia de l’expedient acadèmic
 • Còpia del DNI o NIE (vigent)
 • Còpia del carnet de família nombrosa, monoparental o discapacitat per aquells que poden gaudir de la reducció de pagament de les taxes

Tots aquests documents han d’estar vigents.

 • El centre, un cop comprovat que l’alumne reuneix els requisits acadèmics necessaris, li farà arribar un resguard de sol.licitud de títol per correu electrònic per tal que pugui satisfer l’import de la taxa que cobra el Departament d’Educació per a la tramitació de títols. El pagament es fa través del caixer automàtic mitjançant targeta bancaria.

Taxes que cobra el Departament:

 • Títol de batxillerat 66,90
 • Títol de tècnic/a 66,90
 • Títol de tècnic/a superior 74,95

El resguard de sol·licitud té una data límit de pagament, un cop passi aquesta data, si no s’ha pagat, cal tornar a generar un nou imprès.

 • Un cop fet el pagament cal trucar al centre per demanar cita prèvia i el dia assignat ha de portar el resguard de sol.licitud juntament amb el comprovant de pagament per tal que a secretaria es faci la validació del títol.

Aquest últim pas s’haurà de fer presencialment a la secretaria del centre durant els dies 21 de juny a 6 de juliol en horari de matí.

Si no porteu aquests documents a secretaria, el pagament no tindrà cap valor donat que no es podrà fer l’enviament al Registre de Títols del Departament d’Educació. 

D’acord amb l’article 2.5 de l’ORDRE EDC/216/2005, de 4 de maig, per la qual es desenvolupa el procediment d’expedició dels títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya, l’imprès de resguard, degudament signat i segellat per la persona responsable de la Secretaria del centre, té tots els efectes del títol respectiu, mentre aquest no s’expedeixi materialment.

Article 2.5 de l’ORDRE EDC/216/2005, de 4 de maig,

INFORMACIÓ IMPORTANT A TENIR EN COMPTE:

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement una sola persona).
 • Us recordem que és obligatori portar mascareta i aconsellem també portar guants.
 • NO han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas poden autoritzar per escrit a una altra persona per a portar la sol·licitud i documentació.

Convalidacions

Instruccions convalidacions curs 2020-2021 (Data límit 13-octubre)

 1. Recollir el full de sol·licitud que us donarà el vostre tutor.
 2. Omplir les dades i signar-lo.
  • Indicar:
  • El curs que esteu realitzant aquest any.
  • El cicle formatiu que heu finalitzat.
  • Mòduls i/o unitats formatives que voleu convalidar
  • En el cas d’alumnes de 2n. curs que ja ho vàreu demanar l’any
   anterior, confirmar si voleu mantenir la convalidació o
   renuncieu.
 3. Adjuntar fotocópia de la certificació acadèmica al·legada
  • Resguard del títol.
  • Expedient acadèmic
 4. Lliurar la sol·licitud al vostre tutor

DARRER DIA DE RECOLLIDA DE SOL·LICITUDS: 29 D’OCTUBRE DE 2021