XXIVa Audiència Pública als nois i noies de Barcelona

Participem en la XXIVa Audiència Pública als nois i noies de Barcelona, que enguany tracta “Barcelona, ciutat de pau” i al llarg del curs, participaran en diferents trobades de reflexió sobre aqueta temàtica.