XXIVa Audiència Pública als nois i noies de Barcelona

Participem en la XXIVa Audiència Pública als nois i noies de Barcelona, que enguany tracta «Barcelona, ciutat de pau» i al llarg del curs, participaran en diferents trobades de reflexió sobre aqueta temàtica.