Política de Privacitat

1.- IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002 d’11 de juliol de 2002, s’informa als visitants d’aquest portal que la finalitat és oferir informació als usuaris sobre els serveis del centre López Vicuña amb domicili al Carrer Consell de Cent, 397, 08009 de Barcelona, amb número de C.I.F: R5800520 H (centre educatiu). Omplint aquest formulari l’usuari accepta pertànyer al nostre fitxer inscrit a l’Agència de Protecció de Dades, i rebre e-mails de la nostra empresa amb finalitat informativa. En cas de voler-se donar de baixa d'aquest fitxer, pot enviar un correu a a8035015@xtec.cat sol·licitant la baixa permanent.

2.- DRET D'INFORMACIÓ

En aplicació d'allò disposat a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens facilitarà en els formularis que trobarà al web, seran incorporats, tal i com vostè ens els cedeixi, a un fitxer informatitzat.

Els destinataris de la informació seran tots aquells ens, persones físiques o jurídiques, necessaris per la prestació del servei que ens sol·licita o per la gestió interna o externa del mateix. En tots els casos, es reconeixen els drets de consulta, accés, exclusió, cancel·lació, rectificació total o parcial i oposició en els termes previstos en l'ordenament i, en especial en la LOPD i en la LSSI .

3.- FINALITAT

Les dades que l'usuari facilita tenen com a finalitat gestionar la seva sol·licitud i la de mantenir-lo permanentment informat.

4.- CONSENTIMENT DE L'USUARI

S'entendrà que l'usuari accepta les condicions establertes si prem el botó 'ACCEPTAR' que es troba a tots els formularis de recollida de dades.

Les dades personals recollides dels nostres usuaris són emmagatzemades a la Base de Dades abans descrita, que garanteix les mesures oportunes d'índole tècnica i estructural per prevenir la integritat i seguritat de la informació personal aportada.

5.- DRETS DE L'USUARI

L'usuari podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD.

6.- SEGURETAT

Posem en el seu coneixement que l'arxiu abans mencionat disposa d'un document de seguretat que compleix amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE n. 17 de 19/1/2008) i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè ens faciliti, sense perjudici d'informar-lo de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999,13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( B.O.E 14/12/1999).

7.- NORMES D'ÚS DEL PORTAL

S'entendrà com a usuari a la persona que accedeix i utilitza aquest website. L'usuari pel mer fet de ser-ho accepta aquestes condicions d'ús.

7.1.- GENÈRIQUES

Queda prohibida la publicació en aquest web de continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant-se el titular del domini l'exercici de totes aquelles accions que siguin procedents en dret contra els responsables de la seva publicació:

7.2.- PARTICULARS

L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del PORTAL. Dita responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En l'esmentat registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Lopez Vicuña ofereix a través dels seus websites i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per les finalitats enunciades en el punt anterior, a més de per:

Lopez Vicuña es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per la seva publicació.

En qualsevol cas, Lopez Vicuña no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

8.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Lopez Vicuña és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, per això tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l'autorització expressa de Lopez Vicuña.

9.- RESPONSABILITAT

Lopez Vicuña no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini de Lopez Vicuña a través d'enllaços.

10.- MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

Lopez Vicuña podrà modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Un cop modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents essent substituïdes per la seva modificació.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Lopez Vicuña i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

12.- ÚS DE COOKIES

Les cookies són uns arxius que s'instal·len a l'equip des del que accedeixes al nostre web amb les finalitats que es descriuen en aquesta pàgina.

L'aplicació que utilitzem per obtenir i analitzar la informació de la navegació es: Google Analytics: www.google.com/analytics/ i http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

Aquesta aplicació ha estat desenvolupada per Google, que ens deixa el servei d'anàlisi de l'audiència del nostre web. Aquesta empresa pot utilitzar aquestes dades per millorar els seus propis serveis i per oferir serveis a altres empreses. Pots conèixer aquests altres usos des dels enllaços indicats.

Aquesta eina no obté dades de noms o cognoms dels usuaris ni de l'adreça postal des d'on es conecten. L'informació que obté està relacionada per exemple amb el número de pàgines visitades, l'idioma, la xarxa social en la que publiquen les nostres notícies, la ciutat a que està asignada la seva adreça IP des de la qual accedeixen els usuaris, el número d'usuaris que ens visiten, la frequència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que fan servir, l'operador o tipus de terminal des del que es realitza la visita.

Aquesta informació la utilitzem per millorar la nostre pàgina web, detectar noves necessitats i valorar les millors a introduir amb la finalitat de proporcionar un millor servei als usuaris que ens visiten.

Per permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip pots fer-ho mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al teu ordinador.

Per exemple, pots trobar informació sobre com fer-ho en el cas que facis servir com a navegador: