Projecte de Convivència

Un projecte que contribueix a la formació de persones capaces de conviure en un pla d’igualtat, des del respecte a la diferència.