Projecte de batxillerat: LoviBAT

Un projecte que parteix d’un plantejament integrador i humanista centrat en la personalització de cada alumne i de les seves capacitats, sempre des d’una mirada positiva de la persona, i que combina dos aspectes clau: l’exigència acadèmica i l’acompanyament.