FEMCAT: l’empresa com a organització a Batxillerat

Els alumnes de batxillerat s’apropen al món de l’empresa, treballant l’actitud emprenedora com un valor fonamental de la persona.