Erasmus+ Job shadowing Arezzo

Tres docents del nostre centre han viscut l’experiència d’un Job shadowing /estada en institucions i empreses a Itàlia.