Convalidacions

Instruccions convalidacions curs 2020-2021 (Data límit 13-octubre)

 1. Recollir el full de sol·licitud que us donarà el vostre tutor.
 2. Omplir les dades i signar-lo
  • El curs que esteu realitzant aquest any.
  • El cicle formatiu que heu finalitzat.
  • Mòduls i/o unitats formatives que voleu convalidar
  • En el cas d’alumnes de 2n. curs que ja ho vàreu demanar l’any
   anterior, confirmar si voleu mantenir la convalidació o
   renuncieu.
 3. Adjuntar fotocópia de la certificació acadèmica al·legada
  • Resguard del títol.
  • Expedient acadèmic
 4. Lliurar la sol·licitud al vostre tutor

DARRER DIA DE RECOLLIDA DE SOL.LICITUDS: 13 D’OCTUBRE DE 2020

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris curs 2020-2021

Presentació de sol·licituds fins a l’1 d’octubre,

Beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2020-2021 cursen ensenyaments postobligatoris. 

L’alumnat que vol demanar beques per aquest proper curs 2020-2021, té com a termini el pròxim dia 1 d’octubre de 2020.

L’adreça web on cal que demaneu la sol·licitud via online és:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris

És molt important que imprimiu el resguard de la vostra sol.licitud on apareix un codi d’identificació.

Tan bon punt el Departament ens demani la confirmació de les beques, us demanarem que aporteu la documentació que caldrà que lliureu als vostres tutors.

FITXA MATRÍCULA 2020-2021

Fitxa per la matrícula de: Batxillerat, Grau Mitjà, Grau Superior i Accés CFG superior

En el següents enllaços es pot descarregar el document per a la matrícula de:

Batxillerta curs 2020-2021

Cicles Formatius Grau Mitjà:

Cicles Formatius Grau Superior:

Formació per a la Prova d’accés a CFG Superior

Llibres de text 2020-2021

Batxillerat i Grau Mitjà: 15 i 17 de setembre de 10-13h i 15-18h. //

Grau Superior: 22 de setembre de 10-13h i 15-18h.

VENDA DE LLIBRES CURS 2020-2021 (más…)

Oferta vacants 2020-2021

Aquestes són les places de cada cicle que oferta el nostre centre, de primer i de segon curs.

Aquestes són les places de batxillerat i de cicles formatius que oferta el nostre centre, de primer i de segon curs.

BATXLOE 9999 – Batxillerat resta de modalitats – Diürn/Matí i tarda

Curs Oferta escolar Oferta Ord.NEE
135350
23500

·

·

·

·

Cicles mitjans d’FP 2020/2021. Publicació de l’oferta definitiva de places a 27/07/2020.

Cicles superiors d’FP 2020/2021 Publicació de l’oferta definitiva de places a 27/07/2020.

Tramitació títols 2019-2020

Degut a l’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19 hem hagut de modificar els tràmits ordinaris que realitzàvem a l’escola com la tramitació de títols.

Degut a l’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19 hem hagut de modificar els tràmits ordinaris que realitzàvem a l’escola en aquest període, i un d’aquests tràmits es refereix a la tramitació de títols.

A l’escola en aquests moments, només hi ha el personal necessari per a realitzar el procés de preinscripció que s’està fent per aquelles persones que tenen dificultats per fer-ho de forma telemàtica i que han demanat amb antelació cita prèvia.

És per això que pel que fa a la tramitació de títols, el sol·licitin només aquelles persones que de manera excepcional han de disposar d’aquesta acreditació per motius laborals.

En el cas d’alumnes que han de formalitzar preinscripcions o es presenten a LES PAU, els diferents Departaments consultaran la base de dades del Departament d’Educació, per la qual cosa no necessiten disposar del títol

Així doncs, només en casos excepcionalment necessaris, atendrem la sol·licitud de títols, i caldrà seguir el següent procediment:

L’alumne podrà sol·licitar el seu títol per mitjans telemàtics:

PAS_1A partir del dia 22 de juny es podrà descarregar el formulari de sol·licitud a la web del centre i emplenar-lo.
PAS 2Un cop emplenat el formulari de sol·licitud, heu d’enviar-lo al correu de secretaria (secretaria@lopezvicu.info), juntament amb la còpia del DNI o NIE, i si cal carnet de família nombrosa o monoparental o discapacitat per aquells que poden gaudir de la reducció de pagament de les taxes i còpia de l’expedient acadèmic.
PAS 3El centre, un cop comprovat que l’alumne reuneix els requisits acadèmics necessaris, li facilitarà un resguard de títol per correu electrònic per tal que pugui satisfer l’import de la taxa. El pagament es fa través del caixer automàtic mitjançant targeta bancaria.

TAXES:
Títol de batxillerat: 66,90
Títol de tècnic/a :      66,90
Títol de tècnic/a superior: 74,95

L’alumne haurà d’acreditar el pagament de la taxa al centre per tal que des de secretaria s’iniciï el tràmit administratiu de la seva expedició.

Un cop fet el pagament cal trucar al centre per demanar cita prèvia.
PAS 4Per tant, aquest últim pas s’haurà de fer presencialment a la secretaria del centre durant els dies 25 a 30 de juny en horari matí i havent demanat cita prèvia.

D’acord amb l’article 2.5 de l’ORDRE EDC/216/2005, de 4 de maig, per la qual es desenvolupa el procediment d’expedició dels títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya, l’imprès de resguard, degudament signat i segellat per la persona responsable de la Secretaria del centre, té tots els efectes del títol respectiu, mentre aquest no s’expedeixi materialment.

Article 2.5 de l’ORDRE EDC/216/2005, de 4 de maig,

INFORMACIÓ IMPORTANT A TENIR EN COMPTE:

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement una sola persona).
 • Us recordem que és obligatori portar mascareta i aconsellem també portar guants.
 • NO han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas poden autoritzar per escrit a una altra persona per a portar la sol·licitud i documentació.

Inici classes i calendari escolar curs 2020-2021

Segons el que disposa, EDU/119/2020 de 8 de juliol per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2020-2021:

Dilluns 13 de juliol el Departament d’Educació va publicar l’ordre EDU/119/2020 de 8 de juliol, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2020-2021.

Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i Prova d’accés

 • Dilluns 14 de setembre: es comunicarà als alumnes els horaris de presentació per accedir de manera esglaonada al centre.
 • Dimarts 15 de setembre inici de les classes.

Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) :

 • Divendres 18 de setembre: es comunicarà als alumnes els horaris de presentació per accedir de manera esglaonada al centre.
 • Dilluns 21 de setembre inici de les classes.

Vacances escolars curs 2020-2021:

 • Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (ambdós inclosos).
 • Setmana Santa: del 27 de març al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos).
 • Últim dia del curs 2020-2021 segons marca el Departament d’Ensenyament, serà el 22 de juny. A excepció:
  • 2n de batxillerat i 2n CFGS que el calendari s’adaptarà a les necessitats d’inscripció als estudis universitaris.
  • Prova d’accés a grau superior que el calendari s’adaptarà a la convocatòria d’examen.
  • 2n curs de CFGM o curs únic que la finalització serà el dia 15 de juny per a la preinscripció dels CFGS
 • Dies festius de lliure elecció:
  • Dilluns 2 de novembre de 2020
  • Dilluns 7 de desembre de 2020
  • Dilluns 15 de febrer de 2021

«L’educació no canvia el món: canvia les persones que canviaran el món”. (Paulo Freire)

Algunes persones miren el món i diuen: Per què? Altres miren el món i diuen: Per què no? (George Bernard Shaw)

“Sovint oblidem la sort que tenim d’anar a l’escola” (Carles Capdevila)