Convocatòria Proves d’accés a Grau Superior 2021

El Departament d’Educació convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau superior. Més info

El Departament d’Educació convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que hi volen accedir però no tenen el títol de batxillerat (o equivalent a efectes d’accés).

Clica a l’enllaç per descarregar el document amb el resum de la informació.

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

Mesures aplicables en l’àmbit educatiu (30-octubre)

Cada grup/classe ja ha rebut una comunicació amn l’agenda de la setmana.

Aquest divendres 30 d’octubre, el Departament d’Educació de Catalunya va fer la última comunicació, on s’especifica que:

En les etapes de Batxillerat, Formació Professional (inicial i per a l’ocupació), ensenyaments de règim especial reglats (música, dansa, arts plàstiques i disseny, arts escèniques, ensenyaments esportius i ensenyaments artístics superiors), centres de formació d’adults i EOI s’han d’adoptar mesures per reduir la presencialitat dels alumnes als centres fins a un màxim del 50%.”

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=389675

Segons el Departament hi ha la possibilitat que la modalitat semipresencial es pugui allargar durant tot el trimestre, tot i que també confiem que la modalitat presencial es pugui recuperar al més aviat possible. Mentrestant, cada grup/classe ja ha rebut per email l’agenda de la setmana i us recordem que l’horari online que es realitzarà serà el mateix que si es tractés de classes presencials.

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris curs 2020-2021

Dilluns 16 de novembre de 2020 finalitza el termini de recollida de documents.

Beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2020-2021 cursen ensenyaments postobligatoris. 

Al document PDF es detalla la documentació que cal que adjuntin alguns alumes que han demanat beca aquest curs 2020-2021. Si heu de presentar algun d’aquests documents, cal que els porteu a secretaria en horari

 • Matí: 11.30 a 13.30 h. 
 • Tarda: 15.30 a 16.30 h.

Recordeu que l’últim dia de recollida de documents serà el pròxim dilluns 16 de novembre de 2020.

Places disponibles 2020-2021

Aquest curs 2020-2021 encara et pots matricular en els següents estudis:

Aquest curs 2020-2021 encara et pots matricular en els següents estudis:

Per a més informació contacta’ns: 934 876 594 o secretaria@lopezvicu.info

CFGS Comerç Internacional:

 • Perquè és un dels cicles amb major inserció laboral degut a la demanda existent dels professionals especialitzats en el sector exterior.
 • Perquè afavoreix l’aprenentatge i desenvolupament dels idiomes i de les habilitats comunicatives, tan necessàries actualment en les relacions professionals.
 • Perquè dóna resposta a les exigències de globalització de l’economia, i dóna suport als processos d’internacionalització de les empreses.

Prova d’Accés a Grau Superior:

Aconseguir l’accés als cicles formatius de grau superior.

Convalidacions

Instruccions convalidacions curs 2020-2021 (Data límit 13-octubre)

 1. Recollir el full de sol·licitud que us donarà el vostre tutor.
 2. Omplir les dades i signar-lo
  • El curs que esteu realitzant aquest any.
  • El cicle formatiu que heu finalitzat.
  • Mòduls i/o unitats formatives que voleu convalidar
  • En el cas d’alumnes de 2n. curs que ja ho vàreu demanar l’any
   anterior, confirmar si voleu mantenir la convalidació o
   renuncieu.
 3. Adjuntar fotocópia de la certificació acadèmica al·legada
  • Resguard del títol.
  • Expedient acadèmic
 4. Lliurar la sol·licitud al vostre tutor

DARRER DIA DE RECOLLIDA DE SOL.LICITUDS: 13 D’OCTUBRE DE 2020

Llibres de text 2020-2021

Batxillerat i Grau Mitjà: 15 i 17 de setembre de 10-13h i 15-18h. //

Grau Superior: 22 de setembre de 10-13h i 15-18h.

VENDA DE LLIBRES CURS 2020-2021 (más…)

Tramitació títols 2019-2020

Degut a l’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19 hem hagut de modificar els tràmits ordinaris que realitzàvem a l’escola com la tramitació de títols.

Degut a l’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19 hem hagut de modificar els tràmits ordinaris que realitzàvem a l’escola en aquest període, i un d’aquests tràmits es refereix a la tramitació de títols.

A l’escola en aquests moments, només hi ha el personal necessari per a realitzar el procés de preinscripció que s’està fent per aquelles persones que tenen dificultats per fer-ho de forma telemàtica i que han demanat amb antelació cita prèvia.

És per això que pel que fa a la tramitació de títols, el sol·licitin només aquelles persones que de manera excepcional han de disposar d’aquesta acreditació per motius laborals.

En el cas d’alumnes que han de formalitzar preinscripcions o es presenten a LES PAU, els diferents Departaments consultaran la base de dades del Departament d’Educació, per la qual cosa no necessiten disposar del títol

Així doncs, només en casos excepcionalment necessaris, atendrem la sol·licitud de títols, i caldrà seguir el següent procediment:

L’alumne podrà sol·licitar el seu títol per mitjans telemàtics:

PAS_1A partir del dia 22 de juny es podrà descarregar el formulari de sol·licitud a la web del centre i emplenar-lo.
PAS 2Un cop emplenat el formulari de sol·licitud, heu d’enviar-lo al correu de secretaria (secretaria@lopezvicu.info), juntament amb la còpia del DNI o NIE, i si cal carnet de família nombrosa o monoparental o discapacitat per aquells que poden gaudir de la reducció de pagament de les taxes i còpia de l’expedient acadèmic.
PAS 3El centre, un cop comprovat que l’alumne reuneix els requisits acadèmics necessaris, li facilitarà un resguard de títol per correu electrònic per tal que pugui satisfer l’import de la taxa. El pagament es fa través del caixer automàtic mitjançant targeta bancaria.

TAXES:
Títol de batxillerat: 66,90
Títol de tècnic/a :      66,90
Títol de tècnic/a superior: 74,95

L’alumne haurà d’acreditar el pagament de la taxa al centre per tal que des de secretaria s’iniciï el tràmit administratiu de la seva expedició.

Un cop fet el pagament cal trucar al centre per demanar cita prèvia.
PAS 4Per tant, aquest últim pas s’haurà de fer presencialment a la secretaria del centre durant els dies 25 a 30 de juny en horari matí i havent demanat cita prèvia.

D’acord amb l’article 2.5 de l’ORDRE EDC/216/2005, de 4 de maig, per la qual es desenvolupa el procediment d’expedició dels títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya, l’imprès de resguard, degudament signat i segellat per la persona responsable de la Secretaria del centre, té tots els efectes del títol respectiu, mentre aquest no s’expedeixi materialment.

Article 2.5 de l’ORDRE EDC/216/2005, de 4 de maig,

INFORMACIÓ IMPORTANT A TENIR EN COMPTE:

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement una sola persona).
 • Us recordem que és obligatori portar mascareta i aconsellem també portar guants.
 • NO han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas poden autoritzar per escrit a una altra persona per a portar la sol·licitud i documentació.

Calendari escolar curs 2020-2021

Segons el que disposa, EDU/119/2020 de 8 de juliol per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2020-2021:

Dilluns 13 de juliol el Departament d’Educació va publicar l’ordre EDU/119/2020 de 8 de juliol, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2020-2021.

Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i Prova d’accés: Dilluns 14 de setembre.

Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) : Divendres 18 de setembre.

Vacances escolars curs 2020-2021:

 • Nadal: del 22 de desembre de 2020 a l’11 de gener de 2021 (ambdós inclosos).
 • Setmana Santa: del 27 de març al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos).
 • Últim dia del curs 2020-2021 segons marca el Departament d’Ensenyament, serà el 22 de juny. A excepció:
  • 2n de batxillerat i 2n CFGS que el calendari s’adaptarà a les necessitats d’inscripció als estudis universitaris.
  • Prova d’accés a grau superior que el calendari s’adaptarà a la convocatòria d’examen.
  • 2n curs de CFGM o curs únic que la finalització serà el dia 15 de juny per a la preinscripció dels CFGS
 • Dies festius de lliure elecció:
  • Dilluns 2 de novembre de 2020
  • Dilluns 7 de desembre de 2020
  • Dilluns 15 de febrer de 2021

«L’educació no canvia el món: canvia les persones que canviaran el món”. (Paulo Freire)

Algunes persones miren el món i diuen: Per què? Altres miren el món i diuen: Per què no? (George Bernard Shaw)

“Sovint oblidem la sort que tenim d’anar a l’escola” (Carles Capdevila)