Dates per a la tramitació títols

Us informem de les dates i horaris que els alumnes podran passar per Secretaria per tal de fer la sol·licitud de títols.

Us informem de les dates i horaris que els alumnes podran passar per Secretaria per tal de fer la sol·licitud de títols:

 • Per als alumnes de Batxillerat serà la setmana del 17 al 21 de juny (ambdós inclosos)
 • Per als alumnes de Cicle de Grau Mitjà serà la setmana del 17 al 21 de juny (ambdós inclosos)
 • Per als alumnes de Cicle de Grau Superior serà la setmana del 25 al 28 de juny (ambdós inclosos) .

L’horari per fer la gestió serà de: 9.30 h a 13.30 h

 • Per als alumnes de CFGM Cures Auxiliar Infermeria haurà una ampliació la setmana de l’1 al 5 de juliol (ambdós inclosos) només pels matins (9.30 h a 13.00 h )

La documentació que han de portar és la següent:

 • Formulari de sol·licitud de títol que podran trobar a la recepció del Centre.
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o Passaport.
 • Original i fotocòpia de l’Expedient Acadèmic.
 • Original i fotocòpia del Carnet de Família nombrosa, monoparental o de discapacitat igual o superior al 33%


Des de Secretaria se’ls hi lliurarà un imprès amb el qual hauran d’anar a LA CAIXA a pagar les taxes marcades pel Departament d’Educació que són:

 • Batxillerat: 66,90 €
 • Cicles de grau mitjà: 66,90 €
 • Cicles de grau superior: 74,95€

Secretaria: horari preinscripció i matrícula

Horari de preinscripció i matrícula curs 2019-2020: de 9 a 13 h. i de 16 a 18.30 h. de dilluns a divendres.

Horari de preinscripció i matrícula curs 2019-2020: de 9 a 13 h. i de 16 a 18.30 h. de dilluns a divendres.

El Centre López Vicuña posarà a disposició de totes les persones interessades a formalitzar la preinscripció uns ordinadors a secretaria, per tal de facilitar el procés (tant pel que fa a la sol·licitud electrònica com a la sol·licitud en suport informàtic)

Clica aquí per consultar les dates de preinscipció i matrícula del curs 2019-2020

Secretaria: horari d’atenció als alumnes

 

Dilluns

Dimarts Dimecres Dijous

Divendres

Matí

11:00 a 13:00

11:00 a 13:00 11:00 a 13:00 11:00 a 13:00

Tarda

15:15 a 17:45

15:15 a 17:45 15:15 a 17:45 15:15 a 17:45

 

Calendari escolar curs 2018-2019

Segons el que disposa l’Ordre ENS/77/2016, de 6 d’abril, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018.

Segons el que disposa , l’Ordre ENS/60/2018, de 6 de juny per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2018-2019:

Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM):

Dijous 13 de setembre: presentació del curs.

Divendres 14 de setembre inici de les classes.

 • Inici classes en torn de matí: 8:00 hores.
 • Inici classes en torn de tarda: 14.15 hores  o 15.15 hores

Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) i Curs d’Accés a grau superior:

Divendres 14 de setembre: presentació del curs. 

Dilluns 17 de setembre inicia de les classes:

 • Inici classes en torn de matí: 8:00 hores
 • Inici classes en torn de tarda: 14.15 hores o 15.15 hores

Vacances escolars escolars 2018-2019:

 • Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019 (ambdós inclosos).
 • Setmana Santa: del 13 al 22 d’abril de 2019 (ambdós inclosos).
 • Últim dia del curs 2018-2019 segons marca el Departament d’Ensenyament: divendres, 21 de juny de 2019.
 • Dies festius de lliure elecció:
  • Divendres 2 de novembre de 2018
  • Divendres 7 de desembre de 2018
  • Dilluns 4 de març de 2019

«L’educació no canvia el món: canvia les persones que canviaran el món”. (Paulo Freire)

Algunes persones miren el món i diuen: Per què? Altres miren el món i diuen: Per què no? (George Bernard Shaw)

 “Sovint oblidem la sort que tenim d’anar a l’escola” (Carles Capdevila)

Tramitació títols: requisits

Els alumnes que estiguin interessats en tramitar els resguard de títol poden fer-ho en les següents dates:

Aquesta és la documentació necessària per tramitar el resguard de títol:

Batxillerat. Requisits per a sol·licitar títol

 • Emplenar el formulari de sol·licitud disponible a Recepció (demanar a porteria)
 • Fotocòpia DNI/NIE (vigent)
 • Fotocòpia expedient acadèmic
 • Fotocòpia de la targeta de família nombrosa o monoparental (vigent)

Un cop tramitat el títol us donarem un resguard amb un codi de barres amb el que heu d’anar a La Caixa per tal d’efectuar el pagament de les taxes al Departament d’Ensenyament (cal fer el pagament a través del caixer automàtic amb targeta), un cop fet el pagament, amb el resguard cal tornar a l’escola per validar la sol·licitud.

Taxes Departament d’Ensenyament  Batxillerat: 66,90 euros. (Les persones que acrediten carnet família nombrosa o monoparental paguen el 50% de les taxes)

Cicles Formatius Grau Mitja. Requisits per a sol.licitar títol

 • Emplenar el formulari de sol·licitud disponible a Recepció (demanar a porteria)
 • Fotocòpia DNI/NIE (vigent)
 • Fotocòpia expedient acadèmic
 • Fotocòpia de la targeta de família nombrosa o monoparental (vigent)

Un cop tramitat el títol us donarem un resguard amb un codi de barres amb el que heu d’anar a La Caixa per tal d’efectuar el pagament de les taxes al Departament d’Ensenyament (cal fer el pagament a través del caixer automàtic amb tarjeta), un cop fet el pagament, amb el resguard cal tornar a l’escola per validar la sol.licitud.

Taxes Departament d’Ensenyament  Cicles Formatius Grau Mitjà: 66,90 euros. (Les persones que acrediten carnet família nombrosa o monoparental paguen el 50% de les taxes)

Cicles Formatius Grau Superior. Requisits per a sol·licitar títol

 • Emplenar el formulari de sol·licitud disponible a Recepció (demanar a porteria)
 • Fotocòpia DNI/NIE (vigent)
 • Fotocòpia expedient acadèmic
 • Fotocòpia de la targeta de família nombrosa o monoparental (vigent)

Un cop tramitat el títol us donarem un resguard amb un codi de barres amb el que heu d’anar a La Caixa per tal d’efectuar el pagament de les taxes al Departament d’Ensenyament (cal fer el pagament a través del caixer automàtic amb targeta), un cop fet el pagament, amb el resguard cal tornar a l’escola per validar la sol·licitud.

Taxes Departament d’Ensenyament  Cicles Formatius Grau Superior:  74,95 euros. (Les persones que acrediten carnet família nombrosa o monoparental paguen el 50% de les taxes)